ÖP-hallen

Vi har tidigare meddelat att ÖP-hallen kommer att öppna 11/1. Nu har nya besked kommit vilket betyder att ÖP-hallen följer de kommunala anläggningarnas tidsplan och alltså håller stängt åtminstone tom 24/1. Yrkesmässig elitverksamhet är undantagen och tillåts träna inomhus.

Uppdaterade råd och riktlinjer 201222

Under tisdagen förtydligade FHM rekommendationerna där de poängterar att motion är viktigt för folkhälsan samt att träning är en prioriterad aktivitet även under den pågående pandemin. Träningsaktiviteter kan enligt myndigheten ske utomhus så länge anläggningarna hålls öppna på ett smittskyddssäkert sätt för både personal och besökare och givet att FHM:s föreskrifter och allmänna råd också efterföljs.

För fotbollsverksamheten i vårt distrikt blir dessa uppdaterade råd och riktlinjer tämligen verkningslösa då fotbollsträning utomhus inte är genomförbar så länge det är snö och is och Jämtkraft Arena håller stängt.

De idag uppdaterade råden från SvFF hittar ni i sin helhet här.

Kommunala Idrottshallar stänger

De kommunala idrottshallarna har stängt för all föreningsverksamhet (utom elitverksamhet) fram tom 24/1. Det innebär att vi tvingas ställa in ungdomsserierna (från 13 år och äldre) i futsal. För ÖP-hallens del kommer den att vara stängd fram till och med 10/1.

Spelarutbildning 2021

Just nu pågår förutom Corona-pandemin även en översyn av hur spelarutbildningen ska bedrivas av SvFF och distriktsförbunden 2021. Med tanke på Corona-läget just nu väljer vi att inte genomföra futsal-samlingen som vi tidigare haft i under jullovet. Detta för att en sådan aktivitet skulle innebära att vi samlar många barn från olika skolor på en relativt liten yta under flera timmar, vilket inte kan anses vara lämpligt ur smittspridningssynpunkt. Hur upplägget för spelarutbildningen blir längre fram under 2021 kan vi presentera först när SvFF beslutat vilka läger, cuper och aktiviteter som kommer att genomföras på central och regional nivå. Ett sådant beslut kommer före jul och då kan JHFF börja sin planering.

Justerade, uppdaterade råd och riktlinjer

Efter att Folkhälsomyndigheten förtydligat vad som avses med enstaka matcher har SvFF varit tvugna att justera i de uppdaterade råd och riktlinjer som gick ut tidigare idag.

Cuper eller turneringar är enligt Folkhälsomyndigheten inte enstaka matcher eller tävlingar och bör därmed undvikas även för barn födda 2005 eller senare. Folkhälsomyndigheten anser inte heller att organiserat seriespel med regelbundna matcher eller tävlingar bör genomföras. En enstaka match kan vara en träningsmatch mellan två lag inom distriktet.

De justerade råden och riktlinjerna hittar ni här

Uppdaterade riktlinjer med anledning av Corona

From den 14 december gäller nya nationella föreskrifter och allmänna råd beslutade av Folkhälsomyndigheten. Dessa nya råd får viss påverkan även på SvFFs riktlinjer för fotbollen. För matchspel innebär det att spelare födda 2005 och senare får genomföras men cuper och sammandrag, där fler än två lag samlas på samma anläggning vid samma tidpunkt, ska undvikas. JHFF har redan skjutit upp samtliga futsalmatcher i ungdomsserierna fram till efter jul- och nyårshelgen och i det fallet kommer inga förändringar att ske. För spelare födda 2004 och tidigare ska inga matcher spelas tillsvidare.

När det gäller träning kan den genomföras för alla åldrar. För spelare födda 2004 och tidigare gäller att träningen ska genomföras i mindre grupp. En riktmärke för vad som anses vara en mindre grupp är 10 spelare i en fullstor idrottshall (40 x 20 m). Vid träning i ÖP-hallen kan vi utgå från att varje tredjedel är att jämföra med en fullstor idrottshall. Dela gärna av hallen med näten och håll grupperna åtskilda.

SvFFs uppdaterade råd och riktlinjer i sin helhet hittar ni här.

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter