Anläggning

Tips upphandling konstgräs

Länk till SvFF:s Anläggningssida

2020-02-06:
Nu finns det möjlighet för föreningar och kommuner att av Naturvårdsverket ansöka om bidrag för att minska utsläpp av mikroplaster från exempelvis konstgräsplaner. Se nedanstående länk:

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Utslapp-via-dagvatten-2020/