Ungdomsdomarutbildning

Måndag 10/4, 18.00-21.30 genomförs domarutbildning för ungdomar som är intresserade av att döma 5- och 7-mannafotboll under säsongen. Plats för utbildningen blir Jämtkraft Arena. Samling för teori i loungen på arenan. Sista delen av utbildningen blir ett praktikpass ute på fotbollsplanen. Ta med kläder efter väder och egen pipa, om ni har en sådan. Fika serveras.

Anmälan sker till domarinstruktör Lars Thorins mejl lars.thorin@gmail.com senast 7/4.

Välkomna!