Föreläsning med Johan Fallby

Tyvärr var vi tvungen att ställa i den planerade föreläsning 27 aug.

Men nu gör vi ett nytt försök: Söndag 3 September 2017 kl. 13.30-16.30, Frösö Park

Inbjudan Joahn Fallby 3 sep