Fotbollens Samhällsnytta, värd miljader!

Debattinlägg Karl-Erik Nilsson och Torgny Röhdin

Fotbollens samhällsnytta är värd miljarder! Det visar den SROI-studie – Social Return On Investment – som Svenska Fotbollförbundet presenterade tidigare i höst. Fotbollen bidrar till samhället på många olika sätt men för första gången finns en studie som visar fotbollens samhällsnytta i kronor och ören. I Jämtland-Härjedalens Fotbollförbund värderas samhällsnyttan av breddfotbollen till 227 miljoner

I form av ekonomiska, sociala och hälsomässiga effekter genom bland annat delagarutgifter, minskad brottslighet, förhindrade fall av flera livsstilssjukdomar och inte minst ideellt arbete. Svenska Fotbollförbundets samhällsnytta värderas till 23 miljarder kronor. Svensk breddfotboll bidra också till över 9 000 arbetstillfällen, vilket i Jämtland-Härjedalen ger 62 arbetstillfällen. Det ideella arbetet inom breddfotbollen motsvarar 64 miljoner kronor i Jämtland-Härjedalen och över 6 miljarder kronor i Sverige. Ytterligare siffror som visar på fotbollens värde rent ekonomiskt i vårt distrikt är de pengar och besökare som Storsjöcupen genererar till Östersunds kommun. Under cupen 2018 kom ca 20 000 tillresta besökare och Storsjöcupen tillförde Östersunds kommun drygt 60 miljoner kronor i turistekonomisk effekt. Det är svindlande värden, både nationellt och lokalt. Dessutom visar SROI-studien att om samhället investerar i fotbollen, ger det mångfalt tillbaka. En investerad krona i breddfotboll ger tio kronor tillbaka i samhällsnytta. Det är alltså en mycket god idé att satsa på fotboll.

Vi har alla läst de alarmerande rapporterna om ungas psykiska ohälsa. Enligt Folkhälsomyndigheten rapporterar allt fler barn och unga i Sverige psykisk ohälsa. Vi vet också att svenska barn rör på sig alldeles för lite. Enligt en rapport från Centrum för idrottsforskning (CIF) är det bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna som når de allmänna rekommendationerna om 60 minuter fysisk aktivitet varje dag. Sammantaget är detta en dyster bild av ungdomars psykiska och fysiska hälsa och det krävs åtgärder från hela samhället för att vända trenderna. SROI-studien visar att de hälsomässiga effekterna av breddfotbollen i Jämtland-Härjedalens Fotbollförbund är 155 färre fall av hjärt- och kärlsjukdomar och 10 färre fall av psykisk ohälsa. Vi kan ju dessutom vara helt överens om att fotbollen ger fysisk aktivitet och rörelse. Detta innebär att fotboll i all väsentlighet bidrar till att förhindra såväl psykisk ohälsa som stillasittande och övervikt, inte minst för barn och unga.

Jämtland-Härjedalens Fotbollförbund är, liksom Svenska Fotbollförbundet, en del av samhället. I vår värdegrund står att läsa att vi, med fotbollen som utgångspunkt, engagerar oss såväl inom den egna verksamheten som i idrottsrörelsen och samhället i övrigt. I våra 49 aktiva fotbollsföreningar i Jämtland-Härjedalen bedriver vi samhällsnytta varje dag och bidrar till ett mer inkluderande samhälle som bygger på alla människors lika värde. I våra fotbollsföreningar skapar vi delaktighet och förutsättningar för unga och gamla, erfarna och nya, tjejer och killar att spela fotboll och vara fysiskt aktiva. I våra föreningar arbetar vi särskilt med jämställdhet, demokrati och integration.

Med det sagt är inte fotbollen utan utmaningar, vi vill bli fler som spelar fotboll längre. Vi vill att fler tjejer ska hitta och trivas i vår fantastiska idrott, både som spelare och ledare. Vi vill att våra föreningar ska få tillräckliga resurser för att bedriva bra verksamhet. Vi vill att det ska finnas tillräckligt många fotbollsplaner för att alla som vill ska kunna spela fotboll hela året i hela landet. Det är utmaningar vi antar och med aktuella bevis som visar att vår breddfotboll bidrar med 23 miljarder i samhällsnytta känner vi oss tryggt förvissade om att Svensk Fotboll är och kommer vara en viktig spelare i det framtida samhällsbygget.

Karl-Erik Nilsson, Förbundsordförande Svenska Fotbollförbundet
Torgny Röhdin, Ordförande i Jämtland-Härjedalens Fotbollförbundet