Kommunala Idrottshallar stänger

De kommunala idrottshallarna har stängt för all föreningsverksamhet (utom elitverksamhet) fram tom 24/1. Det innebär att vi tvingas ställa in ungdomsserierna (från 13 år och äldre) i futsal. För ÖP-hallens del kommer den att vara stängd fram till och med 10/1.