Nya råd och riktlinjer från SvFF

Dags igen för en ny uppdatering av SvFFs råd och riklinjer. Denna gång med anledning av den nya sk Pandemilagen som trädde i kraft igår. Smittspridningsläget i riket föranleder inte några lättnader i de begränsningar som redan finns utan det handlar denna gång mer om att försöka få SvFFs riktlinjer och Pandemilagen att gå hand i hand. Du hittar de uppdaterade riktlinjerna här.