Riktlinjer Corona

Svenska Fotboll Förbundet har 25 mars kommit ut med uppdaterad information och riktlinjer kring hur verksamheten påverkas och bedrivs i det läge som just nu råder. Den informationen och riktlinjerna kan ni läsa här.