Skärpta allmänna råd i distriktet

Idag har region J/H som sista region utfärdat lokala allmänna råd. Dessa råd visar sig vara betydligt mer gynsamma för att kunna fortsätta bedriva idrottsverksamhet än övriga landets regioner. Regionens smittskydd bedömer att den stora smittspridningen sker i andra miljöer än i idrottsverksamheten och att idrottens hälsofrämjande betydelse är större än risken för smittspridning i samband med träning. Idrottsrörelsen måste dock måste dock fortsätta att ta samma stora ansvar som tidigare och verkligen följa de råd och riktlinjer som gäller. JHFFs beslut ang träning och tävling hittar ni här