Spelarutbildning 2021

Just nu pågår förutom Corona-pandemin även en översyn av hur spelarutbildningen ska bedrivas av SvFF och distriktsförbunden 2021. Med tanke på Corona-läget just nu väljer vi att inte genomföra futsal-samlingen som vi tidigare haft i under jullovet. Detta för att en sådan aktivitet skulle innebära att vi samlar många barn från olika skolor på en relativt liten yta under flera timmar, vilket inte kan anses vara lämpligt ur smittspridningssynpunkt. Hur upplägget för spelarutbildningen blir längre fram under 2021 kan vi presentera först när SvFF beslutat vilka läger, cuper och aktiviteter som kommer att genomföras på central och regional nivå. Ett sådant beslut kommer före jul och då kan JHFF börja sin planering.