SvFFs uppdaterade riktlinjer 200416

Så har SvFF kommit med nya riktlinjer för vad som gäller för fotbollen en stund framöver.

I korthet betyder det att alla barn- och ungdomsmatcher kan spelas där spelarna är födda 2002 eller senare. Alla seniormatcher ställs in tillsvidare, såval tävlings- som träningsmatcher. Riktlinjerna i sin helhet hittar du här.

Vid fotbollsmatcher gäller det att arrangören försöker undvika publik genom skyltning och/eller att låsa grindar och dörrar in till idrottsplatsen. Dessutom skriver Folkhälsomyndigheten:

"Folkhälsomyndigheten anser att det är viktigt att barn och ungdomar fortsätter att röra på sig. Risken för smittspridning inom barn- och ungdomsidrotten är liten under förutsättning att myndighetens råd följs i övrigt. Det är viktigt att:

  • bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna
  • det finns goda möjligheter att tvätta händerna
  • trängsel mellan människor undviks."