Tränarutbildning Perception

Jämtland/Härjedalens Fotbollförbund bjuder in till ett utbildningstillfälle inriktat mot perception.
Hur får vi spelarna att se mer av spelet och därav ta bättre och snabbare beslut?
Hur kan man jobba med detta i den vardagliga träningen och hur ska man tänka när man konstruerar övningar?
V
ad tittar bra elitspelare på egentligen som vi vill få yngrespelare att efterfölja?

Kursinstruktör Osama Abbas jobbar som perceptionsanalytiker med elitklubbar på seniornivå men även bredd- och ungdomsfotboll i hela Sverige men även utomlands.

Inbjudan till Perceptionsutbildning

.