Uppdaterade råd och riktlinjer 201222

Under tisdagen förtydligade FHM rekommendationerna där de poängterar att motion är viktigt för folkhälsan samt att träning är en prioriterad aktivitet även under den pågående pandemin. Träningsaktiviteter kan enligt myndigheten ske utomhus så länge anläggningarna hålls öppna på ett smittskyddssäkert sätt för både personal och besökare och givet att FHM:s föreskrifter och allmänna råd också efterföljs.

För fotbollsverksamheten i vårt distrikt blir dessa uppdaterade råd och riktlinjer tämligen verkningslösa då fotbollsträning utomhus inte är genomförbar så länge det är snö och is och Jämtkraft Arena håller stängt.

De idag uppdaterade råden från SvFF hittar ni i sin helhet här.