Uppdaterade riktlinjer med anledning av Corona

From den 14 december gäller nya nationella föreskrifter och allmänna råd beslutade av Folkhälsomyndigheten. Dessa nya råd får viss påverkan även på SvFFs riktlinjer för fotbollen. För matchspel innebär det att spelare födda 2005 och senare får genomföras men cuper och sammandrag, där fler än två lag samlas på samma anläggning vid samma tidpunkt, ska undvikas. JHFF har redan skjutit upp samtliga futsalmatcher i ungdomsserierna fram till efter jul- och nyårshelgen och i det fallet kommer inga förändringar att ske. För spelare födda 2004 och tidigare ska inga matcher spelas tillsvidare.

När det gäller träning kan den genomföras för alla åldrar. För spelare födda 2004 och tidigare gäller att träningen ska genomföras i mindre grupp. En riktmärke för vad som anses vara en mindre grupp är 10 spelare i en fullstor idrottshall (40 x 20 m). Vid träning i ÖP-hallen kan vi utgå från att varje tredjedel är att jämföra med en fullstor idrottshall. Dela gärna av hallen med näten och håll grupperna åtskilda.

SvFFs uppdaterade råd och riktlinjer i sin helhet hittar ni här.