Domarutbildning

Dags att börja se över domarbeståndet i föreningarna. Även i år kommer föreningarna att behöva utbilda och tillsätta egna 5 mot 5 och 7 mot 7 domare. För att lösa det krävs en eller flera domaransvariga/domarutbildare för dessa spelformer i föreningen. Dessa kommer att erbjudas digital utbildning av JHFFs domarinstruktörer under två kvällar, den 19:e och 22:a april.

Föreningen kommer för 9 mot 9 spelet att behöva tillsätta egna domare men dessa domare utbildas direkt av JHFFs domarinstruktörer 24-25/4 samt en digital teoridel på kvällen 28/4. Det är alltså mycket viktigt att föreningar som har anmält lag till 9 mot 9-spel också letar domare som går grundutbildningen så att ni har några domare att tillsätta när säsongen drar igång. Om domaren anger att de tillhör en förening vid anmälan till grundutbildningen debiteras angiven förening 400:- (istället för ordinarie 800:-) och alla tjejer/kvinnor som anmäler sig till grundutbildningen går kostnadsfritt.

Anmälan gör ni under fliken domare och aktuella utbildningar här till vänster, eller längre ner om ni använder mobilen.