Spelarutbildning i Jämtland/Härjedalen

Spelarutbildningen i JHFF:s regi syftar till att möta de fotbollsintresserade spelarna och ledarna ute i klubbarna och erbjuda dem möjligheten att utvecklas. Målet är få fler fotbollsspelare att spela fotboll längre och där med bli bättre. En förhoppning är att genom detta även ska få fram ännu fler förebilder för våra yngre spelare.

JHFF:s utbildningsverksamhet sträcker sig över en period från det år man börjar med 9-manna (13 år) till det år spelaren fyller 17 år.