Spelarutbildning i Jämtland/Härjedalen

Spelarutbildningen i JHFF:s regi syftar till att möta de fotbollsintresserade spelarna och ledarna ute i klubbarna och erbjuda dem möjligheten att utvecklas. Målet är få fler fotbollsspelare att spela fotboll längre och där med bli bättre. En förhoppning är att genom detta även ska få fram ännu fler förebilder för våra yngre spelare.

JHFF har på klubbtränarträffar informerat om ett nytt upplägg för distriktsverksamheten. Där vi tydligare vill trycka på att det är utbildning och inte lagverksamhet.
I detta dokument gör vi samma förklaring i skrift.