Domararvoden

Klicka på dokumentet för att se vilka domararvoden som gäller för serier och DM 2020

Domararvoden JH 2020

Föreskrifter ekonomisk ersättning domare förbundsserier