Kvalitétssäkra Förening

Fotbollförbundet tillsammans med SISU erbjuder möjligheten att söka pengar från idrottslyftet för att kvalitétssäkra föreningen.

Läs mer i foldern Kvalitétssäkra Förening

Vill ni läsa mer om idrottslyftet så hittar ni det i menyn till vänster under "Idrottslyftet 2017". Där finns bl.a. JHFF:s utvecklingsplan med information om vilka områden ni kan söka medel inom i vårt distrikt.