Beviljade utlåningsavtal 2019

Utlåning av amatör med dubbel bosättning.

I enlighet med Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser kan en amatörspelare under vissa förhållanden, efter moderföreningens och berörda SDF:s godkännande, representera två föreningar.

Den dubbla representationsrätten kan endast tillämpas i, och kval till, distriktsserierna.

Avtal måste förnyas varje år och gäller som längst t.o.m. den 14 november.

Här nedan följer de utlåningar som är beviljade 2019 med föreningar från Jämtland-Härjedalen inblandade.

SPELARE MODERFÖRENING LÅNANDE FÖRENING