Beviljade dispensansökningar

Beviljade dispensansökningar här sammanfattas alla dispenser som beviljats. Har du frågor kring någon dispens är du välkommen att kontakta JHFFs kansli

P-O 072-240 32 44 eller Daniel 072 240 32 45