DIPLOMERAD FÖRENING

Svensk fotboll vill genom lanseringen av Diplomerad förening sätta fokus på vikten av att vi skapar en föreningsmiljö där barn och ungdomar har roligt, är trygga, mår bra och får lära sig fotboll. Därför är det viktigt att föreningen har en väl fungerande organisation, utbildade ledare, en levande policy och en spelarutbildningsplan som ligger till grund för arbetet. På så vis skapar vi attraktiva föreningar där alla vill vara med.

Några föreningar kommer att nå de mål som ger dem status som Diplomerad förening men ännu viktigare är att alla föreningar jobbar med sin egen utveckling. Tillsammans gör vi svensk fotboll bättre!!

Länk till Diplomerad Förening på Svenskfotboll.se