Spelarutbildning i Jämtland/Härjedalen

Spelarutbildningen i JHFF:s regi syftar till att möta de fotbollsintresserade spelarna och ledarna ute i klubbarna och erbjuda dem möjligheten att utvecklas. Målet är få fler fotbollsspelare att spela fotboll längre och där med bli bättre. En förhoppning är att vi genom detta även ska få fram ännu fler förebilder för våra yngre spelare.

JHFFs distriktsverksamhet vill tydligare trycka på att det är utbildning och inte lagverksamhet.
I detta dokument förklarar vi tydligare.

TRÄFFAR SPELARUTBILDNING
Våra träffar med spelarna 13-14 år i distriktet har öppen anmälan och anmälan till träffarna görs i menyn till vänster under "Anmälan spelarutbildning". Vi har delat upp anmälan efter åldrar, i anmälan anger man sedan position m.m. Målvaktsinstruktör finns på alla utbildningarträffar på gräs/konstgräs.

Normalt sett öppnar anmälningen ca 4 veckor före det aktuella datumet för samlingen men i dessa Covid-tider har vi kortare framförhållning då det är svårt att veta vad som är möjligt att genomföra eller inte.